facebook pixel

GDPR

Står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddslag som gäller inom EU från den 25 maj 2018. Det är viktigt för oss att våra kunder känner sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter. Nedan beskriver vi hur vi gör detta.

Personuppgifter som samlas in

Namn, Mailadress, Telefonnummer,

Vilket Ändamål

Kundregister aktiva kunder för att utföra vårt arbete. Icke aktiva raderas efter ett år. Kontakt via brev, mail (raderas efter 2år) eller telefon för att kunna utföra det uppdrag vi kommit överens om med er. Fakturereringsuppgifter för att kunna fakturera. Raderas 1 år efter att kund upphör. För ev enstaka erbjudanden.

Hur förvaras personuppgifter

Kundregister och faktureringsregister förvaras i ”molnet”. Lösenord användes. Avtal förvaras i pärmar i låst rum. Datorer kan användas endast efter lösenordsupplåsning. Skärm stänger automatiskt efter 2 minuter. Antivirus program används för att förhindra virus

Vad gör vi om personuppgifter trots allt skulle hamna i fel händer?

Vi informerar kunden samt anmäler till Datainspektionen.